Blekingedistriktet

Här finns information från Blekingedistriktet

Kallelse till digitalt medlemsmöte

med SBK Blekingedistriktet den 4 maj 2021. 


Anmälan görs till kontakt@sbkblekinge.se