Fortsättningagility

Välkommen till fortsättningskurs i agility

Instruktör: Maria Aronsson

Medinstruktör: Anna Håkansson


Kursdag: Måndag


Omfattning: 7 gånger


Kursstart: 9 augusti 2021


Pris: 1000 kronor


Kursen är snart fulltecknad men några platser finns fortfarande kvar


Kursen är fulltecknad

Nästa kurs blir våren 2022