Brukskurs instruktör utifrån

Just nu har vi ingen kurs med kursledare utanför klubben