IGPkurs

Välkommen till vår kurssida för IPO 

 

Vad är IPO och vad krävs?

(IPO) Internationell Prövnings Ordning delas in i tre moment: Spår, lydnad och skydd.

För varje moment utdelas maximalt 100 poäng, dvs totalt högst 300 poäng. Proven finns i tre klasser. 

 

För att få delta i klass 1 måste hunden först ha genomgått ett tillgänglighetsprov och när det godkänts ett särskillt behörighetsprov (BH), hunden måste ha uppnått 12 månaders ålder. För hund som uppnått 18 månaders ålder krävs genomgången mentalbeskrivning (MH). Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd alt, avbrutits av beskrivaren. För skyddsmomentet krävs en särskild tävlingslicens för hund och förare. Denna licens kan man ansöka om. Finner licensansvariga på klubben att ekipaget är lämpligt får de möjlighet att gå teorikurs och avlägga skyddslicens 

 

Spår: 

Hunden följa spårläggarens fotspår med stor precition.

Föraren går bakom hunden i en 10 meter lång spårlina.

Det finns tre stycken apporter (föremål) som hunden då ska markera. 

 

Lydnad:

Hundföraren går ett visst program med hunden,  medan en annan hund ligger plats. Därefter byter förarna med varandra. I programmet ingår även apport. Då kastar hundföraren en specialutformad bock som hunden ska hämta. Hunden får då även klättra över ett A-hinder och hoppa över ett hopphinder för att hämta föremålet. 

 

Skydd: 

Hunden ska runda 6 skjul. I det sjätte skjulet står en figurant, en människa med en skyddsärm i jute. Hunden ska då bevaka denna figurant och visa att den samtidigt klarar av att lyda och avvärga eventuella flyktförsök från figuranten.

 

Vilka raser är tillåtna?

Schäfer, Belgisk vallhund, (Malinois, Tervuren, Groendal, Laekenois), Boxer, Doberman, Rottweiler, Airdaleterrier, Riesenschnauzer, Hollänsk herdehund.

 

Vem kontaktar du om du vill börja?

Du kan skicka namn, adress och telefonnummer på Kontaktformuläret nedan