MH

Mentalbeskrivning av hund (MH)


På anslagstavlan finns en lista som man kan anmäla på. När listan är full startar vi ett MH