Mentalitet MH-MT

30 oktober kl 14-16

Bygge av MH bana 

Mentalitet MH/MT

Maria Fredin

 

Sammankallande

 

  • mariafredin@hotmail.com
  • 0708-48 99 00

Mimmi Olivendal

 

  • mariemimmio@gmail.com
  • 0708-85 85 84

Ingemar Bark

 

  • ingemar.bark@gmail.com
  • 0722-10 14 66

Möte och inventering av material

8 januari 2022 kl 10-14

Vi äter tillsammans