Utbildning

Utbildningssektorn

Maria Strand

 

Sammankallande

 

 • mariastrand65@gmail.com
 • 070 888 16 76

Lin Grimhammar

 

 • lin@grimhammar.com

 

 • 0709-82 81 21

Karin Barbic

 

 • karintrank@hotmail.com

 

 • 0733-37 63 93

Louise Morin

 

 • 92louise@gmail.com

Jessica Jönsson


 • jessica.jonsson73@outlook.com

Katarina Svennesson


  • katarina.svennesson@kpsyd.se
 •  
  • 0708-13 84 26

Lise-Lotte Nilsson


 • elton3386@gmail.com


 • 0708-140517