Himmelscupen

På Himmelscupen

kan man bo med sin

husvagn på klubben 

Välkommen med din anmälan till tävling på SBK Tävling

(När tävlingen öppnats)

Vi grillar och umgås

på kvällarna

under tävlingarna

Tryck på respektive knapp för information om 

TÄVLINGARNA på HIMMELSCUPEN