MH


 Mentalbeskrivning av hund (MH)


Det finns en lista att skriva upp sig på i klubbstugan om man är intresserad av att göra ett MH


När listan är fulltecknad görs ett nytt MH