Lydnad
Lydnadskurs hos Karlskrona Brukshundklubb

I samarbete med:

Vid frågor gällande lydnadskurs/tävlingskurs skicka ett mail till:

lydnadskurs@karlskronabk.se

LYDNAD

Om det räcker för dig att din hund lägger sig ned när du säger ”ligg”, oavsett när eller var den lägger sig, då kan det räcka med vardagslydnad. Men om du vill att hunden ska lägga sig omedelbart och dessutom där du vill, då är det lydnadsträning på en högre nivå. När man tävlar på lydnadstävlingar är alla saker som hunden och du gör uppdelade i olika delar, dessa brukar kallas för moment. Alla börjar tävla i startklass och först efter det att man har fått tillräckligt med poäng, som räcker till uppflyttning, i en klass får man gå vidare till nästa klass. På lydnadstävlingar kan man tävla i startklass, klass 1, 2 och 3.


Alla hundar som är över 10 månader får delta i startklass,även oregistrerade hundar, men dessa måste lösa en tävlingslicens (TAVLIC), som man ansöker hos SKK om. För klass 1 och uppåt måste hunden vara över 12 månader. Det brukar vara en salig blandning av hundar på ett lydnadstävlingar; små och stora, vallhundar, brukshundar, jakthundar och sällskapshundar. På tävlingen bedöms hundens sätt att genomföra alla olika moment. Alla ekipage får individuella poäng, man bedöms inte i konkurrens med övriga tävlande.


VÅRA KURSER

unsplash