KLUBBINFORMATION

KLUBBINFORMATION

SOCIALA MEDIER

Här hittar du oss på sociala medier

FACEBOOK:

KARLSKRONA BRUKSHUNDKLUBB

https://www.facebook.com/groups/258129344267498/

HÄNG PÅ - för oss som tränar rallylydnad

https://www.facebook.com/groups/651477628282622

HOPPA PÅ - för oss som tränar agility

https://www.facebook.com/groups/562667143923188

_________________________

INSTAGRAM

@karlskronabk - Karlskrona Brukshundklubb

https://www.instagram.com/karlskronabk/

@rallylydnadknabk - för oss som är intresserade av rallylydnad

https://www.instagram.com/rallylydnadknabk/

@agilitykarlskronabk - för oss som är intresserade av agility

https://www.instagram.com/agilitykarlskronabk/

Varmt välkommen till oss!


Här är en film där du kan här se hur vårt område ser ut, du ser även vår fina röda klubbstuga.


https://www.instagram.com/p/COw_Pw-FQ_e/?utm_source=ig_web_button_share_sheetMötesprotokoll

Blekingedistriktet

Vår Historia

VÅRA KOMMITTÉER

STUGKOMMITTÉN

Namn: Ingemar Bark

E-post: ingemar.bark@gmail.com

Mobil: 0722-101466

Namn: Pelle Eriksson

E-post: projektet@hotmail.com

Mobil: 0700-228937

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Namn: Maria Strand

E-post: mariastrand65@gmail.com

Mobil: 0708-881676 

SAMMANKALLANDE

Namn: Katarina Svennesson

E-post: katarina.svennesson@kpsyd.se

Mobil: 0708-138426

Namn: Louise Morin

E-post: 92louise@gmail.com

Mobil:

Namn: Jessica Jönsson

E-post: jessica.jonsson73@outlook.com

Mobil: 0723-682000

Namn: Lin Grimhammar

E-post: lin@grimhammar.com

Mobil: 0709-828121

Namn: Karin Barbic

E-post: karintrank@hotmail.com

Mobil: 0733-376393

MENTALITET MH / MT

Namn: Mimmi Olivendal

E-post: mariemimmio@gmail.com

Mobil: 0708-858584 

Namn: Maria Fredin

E-post: mariafredin@hotmail.com

Mobil: 0708-489900

SAMMANKALLANDE

Namn: Christina Ölund

E-post: cristina.olund@hotmail.se

Mobil: 0760-062786

VÅR STYRELSE

ORDFÖRANDE

Namn: Jessica Johansson

E-post: jessica@althena.se

Mobil: 0733-86 60 96

VICE ORDFÖRANDE

Namn: Pelle Eriksson

E-post: projektet@hotmail.com

Mobil: 0700-228937

SEKRETERARE

Namn: Anna Håkansson

E-post: sekreterare@karlskronabk.se

Mobil: 0702-417603

KASSÖR

Namn: Ingemar Bark

E-post: ingemar.bark@gmail.com

Mobil: 0722-101466

LEDAMOT

Namn: Linda Simonsson

E-post: szakkc@yahoo.se

Mobil: 0703-044581

LEDAMOT

Namn: Per-Eric Eriksson

E-post: pellestephanie@hotmail.com

Mobil: 0733-602514

LEDAMOT

Namn: Johan Birkestedt

Mobil: 

LEDAMOT

Namn: Stefan Bresgen

E-post: bresgen@gmail.com 

Mobil: 0706-997244

LEDAMOT

Namn: Liselott Barvesten

E-post: liselottbarvesten@hotmail.com

Mobil: 0708-407007

SUPPLEANT

Namn: Christina Ölund

E-post: cristina.olund@hotmail.se

Mobil: 0760-062786

SUPPLEANT

Namn: Ylva Håkansson

E-post: ylva.hakansson@ltblekinge.se

Mobil: 0708-273589

REVISOR

Namn: Kerstin Pravitz

E-post: kerstinpz@gmail.com

Mobil: 0790-758795

REVISORER

REVISOR

Namn: Åsa Olofsson

E-post: asa_m_olofsson@yahoo.se

Mobil: 0705-171925

REVISOR SUPPLEANT

Namn: Fredrik Ekersved

E-post: fekersved@gmail.com

Mobil: 0763-377649

VALBEREDNING

SAMMANKALLANDE

Namn: Marina Kronström

E-post: 

Mobil: 

ORDINARIE

Namn: Annica Nilsson

E-post: annimargret@gmail.com

Mobil: 0709-991113

ORDINARIE

Namn: Karin Carlson

E-post: carlson.karin@gmail.com

Mobil: 0706-280480

VÅRA DISTRIKTSOMBUD

Namn: Fredrik Ekersved

E-post: fekersved@gmail.com

Mobil: 0763-377649 

Namn: Ingemar Bark

E-post: ingemar.bark@gmail.com

Mobil: 0722-101466

Namn: Jessica Johansson

E-post: jessica@althena.se

Mobil: 0733-86 60 96

Namn: Stefan Bresgen

E-post: bresgen@gmail.com

Mobil: 0706-997244

WEBBANSVARIGA:

Namn: Jessica Jönsson

E-post: knabk@karlskronabk.se

Namn: Ingemar Bark

E-post: ingemar.bark@gmail.com

unsplash